Sidebar

حمایت از مشتریان

سیاست های حمایت از مشتریان
کارشناسان شرکت سلامت دارو ایرانیان پارس مهر جهت حال رفاه مشتریان همه روز از ساعت 9 الی 16 آمادگی راهنمایی و  پاسخگویی به سوالات مشتریان محترم در تمام زمینه های مربوط به سازمان غذا و دارو را دارد.همچنینشرکت سلامت دارو ایرانیان پارس مهر در جهت کسب رضایت مشتریان،به شرکت هایی که سفارشات چاپ خود را به این شرکت واگذار نمایند،نرم افزار اصالت را به صورت رایگان در اختیار 

آنها قرار می دهد. این نرم افزار تمام قابلیت های تولید کد و تولید خروجی فایلxmlبا فرمت مورد تایید سازمان غذا و دارو را دارا می باشد.
برخی از مزیت های استفاده از نرم افزار اصالت:

1-دسترسی آسان و همیشگی به اطلاعات فراورده های ثبت شده

2-امنیت بیشتر در نگهداری اطلاعات چاپی

3-امکان ویرایش اطلاعات چاپی در هر زمان

4-دراختیار داشتن کدهای تولیدی توسط نرم افزار( بسیاری از شرکت ها در صورت تغییر Sourceچاپ خود به علت در اختیار نداشتن کد های تولیدی در زمان بارگذاری فایل XMLدر کارتابل مدیر عامل با خطای کد تکراری روبرو می گردند)