راهنمای تصویری کنترل اصالت کالا

مقدمه

طرح امکان ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور، اقدامی نوین در راستای مبارزه با قاچاق و تقلب می باشد که با به کارگیری توانمندی های عرصه فناوری اطلاعات توانسته گام موثری در ارتقاء سلامت جامعه بردارد.

کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور

فرآورده های سلامت محور

تمام فرآورده هایی است که تحت نظر سازمان غذا و دارو است. عبارتند از:

  • فرآورده های دارویی و ملزومات دارویی
  • فرآورده های طبیعی
  • فرآورده های بیولوژیک
  • مکمل های تغذیه ای
  • شیر خشک
  • فرآورده های خوراکی و آشامیدنی
  • آرایشی و بهداشتی
  • ملزومات پزشکی
  • لوازم کودک
کنترل-اصالت-فرآورده-های-سلامت-محور

واحد فرآورده سلامت محور

کوچکترین واحد/ قلم/ بسته بندی قابل عرضه، فروش یا مصرف از هر فرآورده که نیازمند شناسه گذاری اختصاصی باشد.

واحد فرآورده سلامت محور

فرآورده اصیل

فرآورده ای است که از طریق مسیر و شبکه مجاز مورد تایید و تعریف سازمان غذا و دارو تامین و تدارک گردیده است و در حلقه های مختلف زنجیره تامین تا عرضه و حتی بعد از آن دارای صاحب و مسئول مشخص و پاسخگو بوده و امکان ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت بر آنها جاری می باشد.

فرآورده اصیل